Omü ve Omkan İşçileri, Yüzdelik 5’lik Ücret Zammı Teklifini Protesto Etti

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Acele-Koop-İş Sendikası Samsun Şubesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı (OMKAN) işçilerinin iki almanak sözleşmeleri için OMÜ ve OMKAN işverenleriyle masaya oturdu. Kendilerine yüzde 5 kabil eğlenceli remiks oranı teklif edildiğini tamlayan işçiler, zaman OMÜ Atatürk Kurultay ve Hars Merkezi’nden OMÜ Rektörlüğü’hangi yürüdü.

Çabuk-Koop-İş Samsun Şube Başkanı Tarık Sayın, kısaca iki kilometre süren yürüyüşün arkası sıra rektörlük önünde basın açıklaması yaptı. Sayın, şunları söyledi:

“Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile sendikamız Acele-Koop-İş beyninde yürütülmekte olan 01.07.2022-30.06.2024 yürürlük süreli şişman iş sözleşmesi görüşmeleri 23 Haziran’üstelik başlamıştır. Şişman hizmet akdi görüşmelerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü namına mecbur olduğu çalıştıran sendikası Türk Korkulu Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) yürütmektedir. Bir dönemde Ondokuz Mayıs Vakfı (OMKAN) ve bağlı işyerlerinde müteharrik işçiler namına dahi OMKAN Umumi Heyet ile de toplu hizmet akdi görüşmeleri yürütülmektedir. Dolgun hizmet akdi görüşmelerinin üzerinden iki kamer geçmesine rağmen hala barışma sağlanamaması nedeniyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi işçileri taleplerini dile yayımlamak üzere eylemlere başlamıştır.

“İŞVEREN SENDİKASI TARAFINDAN İLK ALTI AY İÇİN YÜZDE 5’LİK BINDIRIM VERİLDİ”

Sendikamız, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü ve kapalı işyerlerinde etraflı yıllardır örgütlüdür ve şişko iş sözleşmesi imzalamaktadır. Bu dönüş çalıştıran sendikası TÜHİS’e örgen olan üniversitede sendikamızın işverene iletmiş olduğu şişko iş sözleşmesi teklifine alın hiçbir feyiz kaydedilmemiş; TÜHİS özlük teklifini dayatma yaparak şişko anlaşma sürecinin dimdik bir biçimde ilerlemesini engellemiştir. İşveren sendikası TÜHİS tarafından, Ondokuz Mayıs Üniversitesi işçilerine bir numara yıl, bir numara altı ay dönemi için yüzdelik 5 ücret zammı öneri edilmiştir. Hayat pahalılığının anbean arttığı, enflasyon oranlarının rekor seviyelere ulaştığı; cıvıltı, doğal gaz, gıda, mahrukat üzere yaşamsal önemdeki esas istihlak maddelerine ve hizmetlere değme sabık dolaşma yıpranmamış zamlar eklendiği, çalışanların anbean elan fazla yoksullaştığı aynı dönemde çalıştıran sendikasının yüzdelik 5 ücret zammı teklifi kabul edilebilir değildir.

“OMKAN’DAN DE SEFALET ZAMMI TEKLİF EDİLDİ”

Özge yandan OMKAN’birlikte bile eş aynı süreç yaşanmaktadır. OMKAN’da ince yıllardır nazik bir özveriyle müteharrik işçilere dahi OMKAN yoluyla sefalet zammı teklif edilmiştir. Minimum ecir düzeyinde ücretlerle müteharrik işçilere şişman hizmet akdi görüşmelerinde önerilen bindirim oranları ne akla hangi da vicdana sığmaktadır. Birlik bunlara rağmen sendikamız harmoni zemininden vazgeçmemiş, tıpkı an önce sürecin mıhlı benzeri şekilde sürdürülmesi, işçilerin adalet ettikleri ücreti alabilmesi için mukteza adımları atmıştır. Bire Bir zamanda TÜHİS vasıtasıyla bulunan sözleşmemizde işçi lehine kayran alan ahkâm birlikte geriye işlemek istenmiştir. Emek saatleri şişko gelişim sözleşmemizde günde 8 saat, haftada 40 saattir. Cumartesi ve iş günleri hafta tatilidir. Yıllardır bu emek saatlerinin uygulandığı üniversitede çalışma saatlerinde anlaşmazlık yaratılmak istenmektedir. Bir iş durumunda bire bir işi yapan işçilerin aynı kısmı haftada 40 saat çalışırken farklı işçiler haftada 6 dolaşma 45 saat çalıştırılmak istenmektedir. Bir gelişim yerinde müteharrik işçiler ortada bu nev ayrımsız eşitsizlik, çalışanlar arasında anlaşmazlık yaratmaktadır, eşitlik ilkesine degaje aykırıdır. Toplu iş sözleşmemizde meydan düz hükümler yıllar süren mücadeleler sonucunda müktesep haklardır. Sendikamız marifetiyle kazanılmış haklarda tek şekilde geriye gidilemeyeceği açıktır.

“TİS İLE KAZANILMIŞ OLAN HUKUK GERİYE GÖTÜRÜLMEMELİ”

Değişik yandan amme idarelerinde müteharrik 700 binden fazla işçi üzere hükümet ile iştirakçi sendikaları konfederasyonları arasında imzalanan, kamuda yer bağan ücretleri ve ücrete tutkun hakları belirleyen 2021 Yılı Amme Toplu İş Sözleşmeleri Söve Protokolü’nün uygulandığı kamu gelişim yerlerinde benzer işlerde müteharrik işçilerin almakta oldukları ücretlerin çok altında sevap öneri edilmesi, Anayasa’nın özenle koruduğu hem eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağına hem dahi içtimai hak ilkesine aykırıdır. Akreditasyon ilkesine makul kendisine amme kurumlarında benzer bakım gruplarında müteharrik işçiler beyninde ücrette ve içtimai haklarda denklik sağlanmalıdır. Senelerce sunulan mücadeleler sonucu dolgun hizmet akdi ile müktesep olan hukuk geriye götürülmemelidir. Açıklayan nedenlerle kazançlı krizin bu denli etraflıca hissedildiği tıpkısı dönemde şişko hizmet akdi sürecinin uzaması, konuşu sıkıntılarla de birleşince çalışanlar arasında ciddi huzursuzluklara yol açmış, himmet barışını ortadan kaldırmıştır. Daha çok geciktirilmeden bir zaman önce işçilerin mağduriyeti giderilmelidir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi işçilerine başka amme kurumlarındaki işçi ücretlerinin altında sevap dayatmasından vazgeçilmelidir. Yıllardır layenkati balaban ayrımsız cansiparane çalışan Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve OMKAN işçileri, harcadığı emeğin, döktüğü alın terinin karşılığını almalıdır.”Share: