Afyonkarahisar’daki biricik kan bilimi hekimi görevi bıraktı

Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde (AFSÜ) ve Afyonkarahisar’da işyar biricik kan bilimi hekimi olan Doç. Dr. Mehmet Dikkat, bire bir marazlı yakınının termin alamadığı gerekçesiyle CİMER’e yazdığı dilekçede bölümdeki afiyet çalışanlarına yönelik güç ve tehdit içeren ifadeler kullandığını esbabımucibe göstererek, ricat etti. Doç. Dr. Mehmet Özen’in istifasının arkası sıra AFSÜ’den kayıtlı benzeri açıklama yapıldı. Açıklamada, Dikkat’in 4 ay geçmiş ailevi gerekçelerden çevre incizap ettiğini ancak daha sonradan inandırma edilerek göreve devam etmesinin sağlandığı belirtildi. Açıklamada, “Doç. Dr. Mehmet Dikkat, göreve başladıktan sonradan hastane yönetimi ile görüşüp, öncelikli yerine acil ve ayrıntılı süredir bekleyen hastaların tedavisini seçmek, hematoloji hastalarının özelliklerinden muhit hastalara bilgili gelmek kabilinden nedenlerle tıpkısı müddet MHRS üzerinden randevu verilmemesini, poliklinik telefon numarasından başvuran hastalara önceliğine bakarak kendisinin termin vereceğini, evgin hastaların azalmasından bilahare MHRS üzerinden marazlı kabulüne devam edeceğini belirtmiştir. Hekimimizin dolgunca oruçlu bu talebi sayrılarevi yönetimi marifetiyle kabul edilmiş ve Ilgi aceleci ayrımsız şekilde tutkun kabulüne başlamıştır. Göreve başladıktan bilahare özveren benzeri şekilde müteharrik, tekmil dönüş hem poliklinik hastalarına hem klinikte yatan hastalara hem birlikte özge bölümlerden gelen konsültasyonlara cevap veren, 3- 4 maaş bakım aksamasından kıran aşırı derecede biriken hastaların mağduriyetini gidermeye hız fail ve Fehamet Hastanesi’ndeki hekimin üstelik ayrılması zımnında ildeki biricik erişkin kan bilimi uzmanı kendisine müteharrik Özen, özel etüt sistemi bulutsuz olmasına rağmen bu süreçte de poliklinikteki hasta yoğunluğundan muhit yegâne dahi özel hastalanmış muayenesi almamıştır.” ifadelerine yer verildi. Tıpkı züğürt yakınının bölüme ulaşamadığını esbabımucibe gösterip CİMER’e şikayet dilekçesi yazdığının belirtildiği açıklamada, “20 Temmuz’da hastalanmış yakını, tün saat 00:33, 05:14 ve saat 06:18’da hastanenin tamlanan telefonlarını termin üzere aradığını fakat bölüme ulaşamadığını CİMER’e iletmiş ve bu nedenle yeniden CİMER üzerinden bölümdeki keyif çalışanlarına müteveccih çabukluk ve tehdit içeren ifadeler kullanmıştır.
CİMER’birlikte yer alan bu ifadeler SABİM tarafından hekimimize ve şifahane yönetimine ‘keyif çalışanına yıldırma/momentum’ koduyla bildirildi. Özen, geldiğinden beri kırıcı tıpkı şekilde çalışarak hastaları araştırı ettiğini, marazlı yoğunluğundan belde geç vakitlere büyüklüğünde hastanede kaldığını, daha önce çalıştığı hastanelerde tek hastası ile sevgili yaşamadığını ve zılgıt almadığını, bu yıldırma nedeniyle moralinin çokça bozulduğunu, çalışmak istemediğini, andıran tarihlerde Konya’da benzeri hekimin tıpkısı pestil yakını vasıtasıyla öldürüldüğünü, kendisinin dahi başına böyle tıpkısı durumun gelebileceğinden bulut ettiğini belirtmiştir.” denildi. Olayın arkası sıra polis güçleri ve savcılığa başvurulduğunu kaydeden AFSÜ’nün açıklamasında şu ifadeler meydan aldı: “Afiyet Bakanlığı İletişim Merkezi’nden (SABİM) gelen uyarma nedeniyle kimliği galiba olan birey için hem İl Güvenlik Müdürlüğü’ne vukuf bırakılmış hem da Cumhuriyet Savcılığı’na cürüm duyurusunda bulunulmuştur. Hekimimiz ile hem şifahane yönetimi hem bile şahsen rektörümüz görüşerek her tip güvenlik önleminin alınacağı, can için gerekli işlemlerin yapılacağı, gerekirse tıpkısı müddet izine çıkabileceği söylenmiş, ayrılması durumunda ilimizdeki ayrıksı hastaların gene mağdur olacağı belirtildi. Ancak her makule kandırma çabaları ve düzenlilik önlemi çalışmalarına karşın Doç. Dr. Mehmet Dikkat gene özel sektöre kaçmak amacıyla istifa dilekçesini vererek ilimizden ayrılmıştır. Yüz Kere tefhim etmek istiyoruz ki maatteessüf ilimizin tek hematoloji hekimi olan Doç. Dr. Mehmet Ilgi, bir hasta, sayrı yakınının açık adına ve CİMER üzerinden resmi kendisine yazmış olduğu gözdağı, hüküm ifadeleri sonucu, duygusal güvenliğinin olmadığı gerekçesi ile incizap etmiştir.”
Share: