Resmi Gazete 4 Ağustos 2022 Perşembe| Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Ceride sayıları, değme devir vatandaşlar marifetiyle yakından izleme ediliyor. Teşri bölümü kanunları, icra ve yönetim bölümüne ilişkin gelişmeler, karar bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Ceride’de vadi alıyor. Cumhur Reisi Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan 4 Ağustos 2022 günlü ve 31913 dar Resmi Gazete’nin ayrıntıları muhtemelen oldu. Evet 4 Ağustos 2022 Perşembe Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünkü Resmi Ceride kararları… –– Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Farklılık Yapılmasına Dayalı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 107) –– Sinop İlinde Yapı Edilecek Hamsi Rüzgar Erke Santralinin Yapımı Için Bazen Taşınmazların Enerji Piyasası Aranjman Kurumu Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Için Değişmeyen (Değişmeyen Sayısı: 5916) –– Sazak İli, Tarsus İlçesi, Kurbanlı ve Eskişehir Mahalleleri Sınırları İçerisinde Kâin Gâh Taşınmazların Mersin Tarsus Tarımsal Nişane İşleme İhtisas Kombinasyon Uran Bölgesi İlave Alanında Gerçekleştirilecek Yatırım Faaliyetlerine İvedilikle Başlanabilmesi Üzere Mersin Ağacı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Vasıtasıyla Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Değişmeyen Sayısı: 5917) –– 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Yavru Kullanma Desteklerine İlişkin Kararda Farklılık Yapılmasına Dair Değişmeyen (Değişmeyen Sayısı: 5918) –– Dolaşık I Çevrilmiş Listede Belirtilen Fakültelerin Kurulması ile Ekli II Sayılı Listede Tamlanan Yüksekokul ve Fakültelerin Kapatılması ile Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne Merbut Ardahan İnsani Bilimler ve Yazın Fakültesinin Adının İnsani Ulum ve Yazın Fakültesi Yerine Değiştirilmesi Için Değişmeyen (Değişmeyen Sayısı: 5919) –– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 5920, 5921, 5922, 5923, 5924, 5925) –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Değişmeyen: 2022/345, 346, 347, 348) –– Türk Silahlı Kuvvetleri, Kurnaz Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığı Esenlik Yeteneği Yönetmeliğinde Başkalık Yapılmasına Dayalı Yönetmelik (Değişmeyen Sayısı: 5926) –– İletişim Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Şöhret Değişikliği Yönetmeliğinde Mübayenet Yapılmasına Dayalı Talimatname –– Adli Bindi ve Kıygın Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dayalı Yönetmelik –– Yavru Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlam ve Tedarik Kararlarının Yerine Getirilmesine Dayalı Talimatname –– Uzlaşma Yönetmeliğinde Başkalık Yapılmasına Dayalı Talimatname –– Dolay Ödemeli Ev Satışları Karşı Yönetmelikte Ayrım Yapılmasına Dayalı Talimatname –– Yerey Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 Az Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (aa) Bendi Kapsamında İthalat Yoluyla Yapacağı Tarımsal Kitap Alımları ile Buna İlişkin Bakım Alımları İhalelerinde Uygulanacak Asıllar ve Esaslar Için Yönetmelikte Uymazlık Yapılmasına Dayalı Talimatname –– Yer Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 Dar Amme İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Para ve Bakım Alımı İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Için Yönetmelikte Uymazlık Yapılmasına Dayalı Yönetmelik –– Hayvancılık Desteklemeleri Aplikasyon Tebliği (Deklerasyon No: 2021/43)’nde Farklılık Yapılmasına Dair Deklarasyon (No: 2022/17) –– İthalatta Nahak Rekabetin Önlenmesine İlişkin Deklarasyon (No: 2022/22) –– Alçak Özellik Asayiş Danışmanlığı Karşı Deklerasyon (Manifesto No: TMKTDGM-01)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Manifesto –– Anayasa Mahkemesinin 21/4/2022 Tarihli ve E: 2021/19, K: 2022/46 Sınırlanmış Kararı –– Temel Mahkemesinin 1/6/2022 Tarihli ve E: 2021/128, K: 2022/68 Sayılı Kararı –– Temel Mahkemesinin 30/6/2022 Tarihli ve E: 2021/127, K: 2022/85 Az Kararı –– Temel Mahkemesinin 30/3/2022 Tarihli ve 2020/3058 Müracaat Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 14/4/2022 Günlü ve 2017/22695 Müracaat Numaralı Kararı a – Mahkeme Kararı İlânları b – Açık Artırma, Ihale ve İhale İlânları c – Muhtelif İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Ululuk İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri.
Share: