Günlük cümbüş istihsal ve tüketim verileri

Türkiye’de geçkin günlük bazda 865 bin 983 megavatsaat faaliyet üretildi, istihlak ise 875 bin 327 megavatsaat oldu.

Türkiye Ruh İletim SAVUŞMAK verilerine bakarak, geçmiş arz yüksek canlılık tüketimi 41 bin 441 megavatsaatle 12.00’de, en düşük istihlak ise 29 bin 373 megavatsaatle 05.00’te gerçekleşti.

Günlük bazda geçkin 865 bin 983 megavatsaat canlılık üretildi, istihlak ise 875 bin 327 megavatsaat kendisine kayda geçti.

Üretimde önceki tam yüzdelik 30,6 ile doğal gaz santralleri vadi aldı. Bunu, yüzdelik 23,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,1 linyit santralleri izledi.

Dün 6 bin 925 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 269 megavatsaat cümbüş ithalatı yapıldı.

Share: