Fahrettin Eş: Malpraktis yasası, geçmişe akıllıcasına işletilemez

Malpraktis davalarında tazminatı devletin üstlenmesine ilgilendiren talimatname, geçtiğimiz haziran ayında Resmi Gazete’da yayınlandı. Talimatname kapsamında, falsolu tıbbi aplikasyon (malpraktis) nedeniyle afiyet çalışanlarına açılan davalarda gaye olmadıkça tazminatı devletin üstlenmesine ilişkin asıllar ve esasların çerçevesi çizildi. Esenlik Bakanı Fahrettin Koca, düzenlemeye ilgili içtimai medya üzerinden izah yaptı. Icra Vekili Insan, “Yeni bire bir yasanın geçmişe akla yatkın işletilemezliği Malpraktis yasası amacıyla dahi muteber.” dedi. Koca, bahis konusu düzenlemenin, çıktığı tarihte bitmeme eden davaları kapsamadığı bilgisini paylaştı. Açıklamasının devamında Insan, “Sonuçlanmış davası cihetiyle haciz tebligatı alan meslektaşımız yerine üzgünüz. Devam fail ve kullanılmamış davalar amacıyla uğur yoksa cayma asla olmayacak.” diye ekledi.
Share: