Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan’ın Gün Batısı Trakya’da aldığı müftülük kararına aksülamel

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın Gün Batısı Trakya Müftülüklerine ilişkin hazırladığı yasa hakkında yazılmış izah yaptı. Yapılan açıklamada Vekillik, Yunanistan’ın bu tutumuna sert aksülamel gösterdi. Yazılmış açıklamada, Yunanistanın’ın müftülükleri kişi yönetimi altına almaya çalışmasının akseptans edilemez bire bir genişlik olduğu tabir edildi. Dışişleri Bakanlığı eliyle yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yunanistan, Mağrip Trakya’daki Müftülüklere müteveccih ahiren akseptans ettiği aynı kanuni düzenleme ile, Mağrip Trakya Türk Azınlığının (BTTA) Lozan Barış Antlaşması başta oluşmak amacıyla, uluslararası anlaşmalarla teminat altına alınmış olan hak ve özgürlüklerini tıpkı misil henüz ihlâl etmiştir. BTTA’nın temsilcileriyle danışma edilmeden hazırlanan bu kanuni aranjman, BTTA’nın zat seçtiği Müftüleri ve zımnında BTTA’nın iradesini ve din özgürlüğünü ayrımsız kez henüz namevcut saymaktadır. Bu çerçevede, sözkonusu kanuni düzenleme karşı BTTA Danışma Kurulu’nun geçmiş yaptığı ve soydaşlarımızın muhik tepkisini yansıtan açıklamayı tümden destekliyoruz. Lozan Barış Antlaşması’nın 40’ıncı maddesi, BTTA’ya öz dinî, eğitim ve yarayışlı-toplumsal kuruluşlarını ihdas, dalavere ika ve kontrol ika hakkı tanımaktadır. Yunanistan’ın ahdî yükümlülükleri hilafına bu hakkı ihlâl etmesi, bir vakitler AİHM kararlarıyla birlikte tescil edilmiştir. Yunanistan’ın BTTA’ya Müftülerini güzel, Müftülüklerini yönetme ve yapılandırma üzerine müstelzim desteği ve kolaylığı sağlaması gerekirken, Müftülükleri, BTTA’nın iradesi hilafına tamamen zat yönetimi altına almaya çalışması akseptans edilemez ayrımsız durumdur. Bu kanuncu düzenlemeyle Yunanistan, soydaşlarımızın uluslararası anlaşmalarla güvence altına münfail dinsel alandaki adalet ve özgürlüklerini ihlal etmeyi sürdürerek, Müftülük kurumunu Palikarya devletinin kontrolünde bir yapıya dönüştürmeye çalışmaktadır. Türkiye, ülkesindeki gayrimüslim azınlıkların dinsel kurumlarının işleyişine ve liderlerinin seçilmesine bu tuhaf kısıtlayıcı yasalarla ve uygulamalarla engelleme etmemektedir. Yunanistan’ı bire bir misil daha arsıulusal hukuka ürkmek göstermeye, Lozan Barış Antlaşması ve özge ilişkin anlaşmalardan kaynaklanan ahdî yükümlülüklerini yerine getirmeye ve BTTA’evet müteveccih rehavet ve sindirme politikalarına akıbet vermeye çağırma ediyoruz. Şimdiye büyüklüğünde olduğu kadar, bundan sonra üstelik, soydaşlarımızın adalet ve özgürlüklerinin yakın takipçisi olmaya devam edeceğiz.”
Share: