Tekirdağ ruzname haberi… Tekirdağ’da Ceyport Limanı ÇED olumlu kararı durduruldu

TEKİRDAĞ’de, ‘Ceyport Limanı’nın genişlemeye yönelik sunulan ÇED müspet kararı, Tekirdağ 1’inci İdare Mahkemesi aracılığıyla çevreye telafisi çetin ve imkansız zararlar verebileceği belirtilerek durduruldu. Tevessü işleminin hukuka muhalif olduğunun birlikte kaydedildiği kararda murafaa, itiraz yolunun dahi kapatılmasına hükmetti.

Tekirdağ’birlikte ‘Ceyport Limanı’ genişleme işlemleri için verilen ÇED olumlu kararına, TMMOB Tekirdağ Şubesi ve Tekirdağ Barosu, Tekirdağ 1’inci İdare Mahkemesi’ne itiraz davası açtı. Duruşma konu hakkında kararını açıkladı ve ÇED müspet kararını fek etti. TMMOB Tekirdağ Şubesi ve Tekirdağ Baro Başkanlığı üyeleri, bahis konusu kararı afişe etmek üzere Ceyport Limanı’nda aynı araya geldi. Yaklaşık 50 nefis ekip limanın genişlemesine yönelik reaksiyon göstererek, projenin şehre ve Marmara Denizi yaşamına iri zararlar vereceğini belirtti.

‘BU ÖNEMLİ BİR ZAFER’Konuyla ait açıklama fail TMMOB Tekirdağ Büro Başkanı Cemal Çelik, “Liman kapasitesi artışı ile Mekân Şehircilik Müdürlüğünün ÇED olumlu kararına açtığımız sevgili sonucunda iddialarımız doğrultusunda murafaa heyeti tığ Tekirdağlıların taleplerini düz görerek bu kararın iptali ve banko iptalini verdi. Bu Tekirdağ’ımız için çevre mücadelesinde benzeri misil haritası olup bizlere büyük ayrımsız aheste verecektir. Bunları benzeri yerine çoğaltmamız gerekir. Hele karadan ve denize, karadan denize oluşabilecek toz yayılım potansiyeli bağlamında çevresel zıt etkilerini belirterek ÇED olumlu kararının iptali ve yürütmenin durdurulması amacıyla Türk Mühendisler Odaları Birliği Tekirdağ temsilciliği namına Tekirdağ ili 1. İdare mahkemesine açtığımız sevgili lehimize sonuçlanmıştır. Bu muhteşem benzeri zaferdir. Hukuka mugayir ve mevzuata uymadığı sonucuna varılmıştır” dedi.’İTİRAZ YOLU KAPALI’ Bilimsel otoriteler tarafından projenin telafisi bati ve imkansız zararlar verebileceğinin bile belgelendiğini anlatan Polat, “Açıklayan nedenlerle meydanda hukuka ters olan ve uygulanması halinde telafisi ciddi zararlar doğuracağı galiba ülkü konusu işlemlerin 2577 yönetsel entelekt asıllar kanunun 27. İkinci maddesi göre garanti aranmaksızın ülkü sonuna kadar yürütmenin durdurulmasına 2577 dar kanunun 20’ye a maddesinin 2e bendi uyarınca aksiyon bu karara karşı itiraz yolu kapalı doğmak üzere görüş birliği ile değişmeyen verilmiştir. 56. maddenin asıl türe ve hürriyet engellenmeksizin kullanılması adıyla bu yapılacak amal anayasal tıpkı zorunluluktur. TMMOB olarak bu işin takipçisi olacağımızdan tek şüpheniz olmasın hukukun üstünlüğü tartışılmaya götürülemez” diye konuştu.HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSMAMAK İÇİN BURADAYIZTekirdağ Baro Başkanı Hükümran Gürcün bile baro yerine halkın saf dimdik tıpkı çevrede dirilik hakkı olduğuna inandıklarını söyledi. Gürcün, “Tığ Tekirdağ Barosu namına geçtiğimiz 2021 yılı böylelikle bu ÇED raporuna cebin lüzumlu itirazımızı gerçekleştirmiş akabinde üstelik açılan davayı Cemal Beyler ile takip etmiştik. Bu davanın tabi ki makro sonuçları olacak Tekirdağ kendisine tığ Tekirdağ Barosu kendisine halkın saf sağlıklı benzeri yakınlarda kişi hakkına ilgiyle inanıyoruz. Bu inancımızla yanlışlık ve hukuksuzluk olan seçkin yerde Baroların bulunacağı kadar burada da bulunması gerekliliğine inandığımızdan zaman sizlerle beraberiz” diye konuştu.’ÇEVREYE TELAFİSİ DOKUNAKLI VE İMKANSIZ ZARARLAR VERECEK’Öte yandan Tekirdağ 1’inci İdare Mahkemesi yoluyla ÇED müspet kararının nakız gerekçesinde ise şu ifadelere kayran verildi:

“Hukuka uymaz olduğu saptanan sevgili konusu işlemlere müteveccih uygulamanın sürdürülmesi, tamam gösteri ve işlemlerin hukuka agreman karinesine dayanan ünsiyet devleti ilkesine muhalif tıpkı uzanım yaratacağı kadar, yarık konusunun ÇED olumlu kararı olması zımnında yapılacak işlemlerin çevreye telafisi yavaş ve imkansız zararlar vereceği tabiidir. Açıklayan nedenlerle; bulutsuz hukuka ters olan ve uygulanması halinde telafisi gösterişli zararlar doğuracağı galiba sorun konusu işlemin, 2577 sayılı İdari Yargı Usulü Kanunu’nun 27/2. maddesi layıkıyla inanca aranmaksızın sorun sonuna kadar yürütmesinin durdurulmasına, 2577 mahdut İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/A maddesinin 2/e bendi gereğince gelişim bu karara cebin itiraz yolu sınırlanmış oluşmak için, 12/10/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi” denildi.

Share: