Sivas güvercini tescillenme amacında, sona yaklaşıldı

Sivas güvercini tescillenme yolunda, sona yaklaşıldı

Sivas taklacı ve oyuncu güvercinin, ırk tescil çalışmalarında sona yaklaşıldı

SİVAS – Sivas taklacı ve aktör güvercinin, ırk tescil çalışmalarında sona yaklaşıldı

Ahali içerisinde bati şekilde yetiştiriciliği yapılmakta olan Sivas taklacı ve oyuncu güvercininin yetiştiricilerin özveren çabası sonucunda geçmişten günümüze kadar soy özellikleri bozulmadan geldiği düşünülüyor. Sivas’ta bulunan yetiştiriciler güvercin türlerinin bilinmesi ve tescillenmesi için balaban çabalama sarfiyat ediyor. Yetiştiricilerin yapmış olduğu bu özveren çabanın ilmî namına karşılık bulması için kalıtım bilimi çalışmalarına başlayan malumat adamları, Sivas taklacı ve oyuncu güvercini ırkının tescillenmesi üzere son aşamaya geldi. Binlerce güvercin üstünde mücahede eden veri adamları Sivas güvercininin yapı bilimsel ve anatomik analizlerini bitirdi. Genetik analizlerinin bitmeme ettiği Sivas güvercini, deneylerin bitmesinin ardından T.C. Tarım ve Orman Bakanlığının, Irk Tescil Komisyonuna başvurularak literatüre kazandırılacak.

“Geniş havuzunun korunarak günümüze büyüklüğünde geldiğini düşünüyoruz”

Sivas Cumhuriyet Altını Üniversitesi Olgun Fakültesi, Biyokimya Bölümü, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taner Daştan, Sivas güvercininin gen havuzunun korunarak günümüze kadar geldiğini düşündüklerine değindi. Güvercinlerin âdemiyet tarihinde çok sakat zamanlardan itibaren yer edindiğini belirterek, “Güvercinler tarihi kayıtlarda önceki namına dini figür namına görülmekte, sonra evcilleştirildiği antlaşma azık kaynağı yerine kullanılabildikleri karşımıza çıkıyor, elan sonraları savaşlarda posta güvercini kendisine kullanılmışlar, günümüzde ise barışın sembolü kendisine görülmektedirler. Güvercinler acun genelinde haddinden fazla degaje coğrafyalarda bulunan bir efsanevi olarak karşımıza çıkıyor. Sivas, Mardin ve Şanlıurfa’birlikte taklacı namına adlandırılan güvercin yetiştiricilerin sili verili çalışmaları sonucunda geniş havuzunun korunarak günümüze kadar geldiğini düşünüyoruz. Yetiştiricilerin sempati duyarak yapmış oldukları, bu özveren çalışmanın, ilmî olarak de gün yüzüne çıkarılması ve bilimsel benzeri karşılığının olması amacıyla böyle aynı çalışmanın içerisine girdik. Bozuk dönemleri incelediğimiz antlaşma Sivas’ta seçme iki evden birinde güvercin beslendiğini görüyoruz. Bugünde o hars bazen güvercin severler aracılığıyla bibi koruma görevlisi ediliyor ve bu muhafazalar sonucunda güvercinlerin genetik ve soy özelliklerinin korunarak geldiğini vurgulayabiliriz, bizlerde haber insanları adına bu biyoçeşitlilik mirasının vukuf literatürüne girmesini istiyoruz. Bu çalışmaları yaparken bizlere verdikleri destekten ve gösterdikleri güvenden dünya, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bilici Baht hocamıza haddinden fazla teşekkür ederiz ” şeklinde konuştu.

“Şuanda kalıtım bilimi analizlerini yapıyoruz”

Sivas Cumhuriyet Altını Üniversitesi, Fen Fakültesi, Dirim Bilimi Bölümü, Moleküler Dirim Bilimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doc. Dr. Bağlılaşım Durna Daştan, Sivas Güvercini örneklerinde genetik analiz yaptıklarını belirterek, “Tığ, Sivas ilinde taklacı ve aktör güvercin ırkının soy tescili yapılması üstünde çalışmalar yapıyoruz. İnanıyoruz kim Sivas ilinin erbap olduğu biyolojik çeşitliliklerden, kalıtım bilimi zenginliklerden birisi bile Sivas taklacı ve oyuncu güvercin ırkıdır. Bugüne büyüklüğünde rastgele morfolojik ve genetik emek yürütülmemiştir ve ırk tescili yapılmamıştır. Bizlerin 3 yıldır yürüttüğümüz çalışmamızla gelişigüzel bu ırkın birlik yapı bilimsel varyasyonlarını, kantitatif eğin takdir değerlerini, angıç uzunluğu, telek uzunluğu ve klan uzunluğu vb. kabil tam yapı bilimsel anatomik değerlerini inceledik, pervaz performansı, curcunalı özellikleri kadar niteliklerini araştırdık. Şu dakika genetik incelemelere devam etmekteyiz. Bizlere sağladığı desteklerinden kontekst, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Alim Şans hocamıza çok teşekkür ederiz ” dedi.

Binlerce güvercin üzerinde faaliyet yapıldı

Daştan, binlerce güvercin üzerinde çalışma yaptıklarını söyleyerek, “Binlerce güvercin üzerinden himmet yürüttük ve morfolojik çalışmalarımızı bitirdik ve istatistiklerimizi ortaya koyduk. Şuanda genetik analizlerini yapıyoruz. Kalıtım Bilimi çözümleme yaparken DNA ve RNA materyalleriyle çalışmamız gerekir. Nedeniyle her bir güvercinden DNA yahut RNA metaryallerini izole edebileceğimiz numuneler topluyoruz” şeklinde konuştu.

“Değişik ırklarla bile kıyas yaparak farklılıklarının ortaya konmasını istiyoruz”

Daştan, “Tığ genelde güvercinlerden tüy numuneleri aldık ve genetik analizleri yaparken bu tüy numunelerinden saflaştırdığımız genetik materyalleri kullandık. Tüy numuneleri ile çalışmamızın sebebi, efsanevi refahı çalışmalarına akıllıca olacak şekilde, güvercinlere rastgele acı vermeden en kolay şekilde realizasyon edilebilir olması ve güvercinlerde tüy değiştirmeler sırasında daima alttan yıpranmamış tüylerin gelmesi ile yenilenebilir aynı malzeme olmasıdır. Bu şekilde hayvanlara işkence yahut üzücü vermesi bahis konusu değildir. Bu durumda da güvercin yetiştiricileri birlikte çok mutlu olurlar ve güvercinlerine aynı beis gelmediği zarfında yürekten çalışmamıza destek sağlamışlardır. Güvercin tüylerinin kayırıcı kısımlarından ferah ferah DNA’larını saflaştırabiliyoruz. DNA izolasyonundan ahir aşamalarda, laboratuvar koşullarında türlü güvercin genlerinin polimorfizimlerinin araştırılması üzerine muhtelif elektroforetik yöntemler, spektrofotometrik yöntemler kullanılarak analizlerimizi devam ettirdik. Birçok mikrosatellit geniş bölgelerinin, mitokondriyal ve çekirdeksel DNA polimorfizmlerinin değerlendirilmesini ve güvercinlerin pervaz performanslarıyla ilgili olan genlerin analizlerini yapmayı uygun gördük. Yalnız Sivas taklacı güvercin ırkı değil tıpkısı zamanda de değişik ırklarla üstelik kıyas yaparak farklılıklarının ortaya konmasını istiyoruz. Deneylerimizi bitirdikten bilahare ki aşamada T.C. Tarım ve Orman Bakanlığının, Irk Tescil Komisyonuna başvurarak Sivas taklacı ve oyuncu güvercinin kalıtım bilimi benzeri zenginlik ve coğrafi benzeri işaret olarak literatüre kazandırılmasına çalışacağız” diye konuştu.Share: