Resmi Gazete 7 Ağustos 2022 Pazar| Resmi Ceride bugünün kararları

Resmi Gazete sayıları, seçkin çağ vatandaşlar eliyle yakından takip ediliyor. Yasama bölümü kanunları, yürütme ve hile bölümüne ilgili gelişmeler, şiddet bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Ceride’de yer alıyor. Cumhur Reisi Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan 7 Ağustos 2022 tarihli ve 31916 sayılı Resmi Ceride’nin ayrıntıları belli oldu. Olur 7 Ağustos 2022 Aksata Resmi Ceride sayısında neler var? İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları… –– Balıkesir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Yetişek-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Mübayenet Yapılmasına Dayalı Yönetmelik –– Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Terbiye ve Tedris Yönetmeliğinde Uymazlık Yapılmasına Dayalı Yönetmelik –– 2022 Yılı Haziran Ayına Ilgilendiren Envestisman Teşvik Belgeleri Listesi –– 2022 Yılı Haziran Ayına Ilişik Bütünleme Sınavı Vizesi Yapılan Yatırım Motivasyon Belgeleri Listesi –– 2022 Yılı Haziran Ayına Ilişik İptal Edilen Envestisman Teşvik Belgeleri Listesi –– 2022 Yılı Haziran Ayına Ilişik Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi –– 2022 Yılı Haziran Ayına Ilişik Yetersiz İçi Eş ve Doğrulama Belgelerinin (D3) Listesi –– 2022 Yılı Haziran Ayına Ilgili Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi –– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi a – Önem İlânları b – Açık Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c – Değişik İlânlar – T.C. Format Bankasınca Belirlenen Kerem İç Istikraz Senetlerinin Günce Değerleri
Share: