Resmi Gazete 5 Ağustos 2022 Cuma| Resmi Ceride bugünün kararları

Resmi Gazete sayıları, rastgele ahit vatandaşlar tarafından yakından izlem ediliyor. Yasama bölümü kanunları, icra ve yönetim bölümüne ilgili gelişmeler, önem bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Ceride’dahi kayran alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan 5 Ağustos 2022 günlü ve 31913 sayılı Resmi Gazete’nin ayrıntıları anlaşılan oldu. Tamam 5 Ağustos 2022 Cuma Namazı Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları… –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 6 Mayıs 2004 Tarihinde Bakü’birlikte İmzalanan Sosyal Asayiş Sözleşmesi’nin Uygulanmasına İlişkin İdari Sözleşme’nın Revizyonu ile İlgili Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Katma İdari Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Değişmeyen (Karar Sayısı: 5932) –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Üzerine Değişmeyen (Karar Sayısı: 5933) –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Afiyet Alanında Mevhibe Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında Değişmeyen (Değişmeyen Sayısı: 5934) –– Türkiye İhracat Cesaret Bankası Anonim Şirketi Vasıtasıyla Kongo Cumhuriyeti ve Cibuti Cumhuriyeti’hangi Bahse Bahis Ülkelerde Gerçekleştirilen Projelerin Finansmanı Için Türkiye’den İhraç Edilen Mülk ve Hizmetlere Eşit Kendisine 2016 Yılında Sağlanan Krediler Çerçevesinde Adı Sabık Ülkelerin 30 Nisan 2020 Tarihi İtibarıyla Vadesi Esbak Borçları ile 1 Mayıs-31 Meyan 2020, 1 Karı-30 Haziran 2021 ve 1 Orak Ayı-31 Mabeyin 2021 Dönemlerine Ilgili Anapara ve Nema Yükümlülüklerinin G-20 Takanak Servisi Askıya Ahiz Girişimi Kapsamında Baştan Yapılandırılmasına İlişkin Yerine 19 Karı 2022 ve 21 Mart 2022 Tarihlerinde İmzalanan Anlaşmaların İmza Tarihlerinden Laflamak Için Onaylanması Için Karar (Değişmeyen Sayısı: 5935) –– Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Için Kararda Ayrım Yapılmasına Dayalı Değişmeyen (Değişmeyen Sayısı: 5936) CUMHURBAŞKANLIĞINA –– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Nezaret Etmesine Dayalı Pusula –– Cumhurbaşkanlığı Vasıtasıyla Yapılan Atamalar Üzerine Kararlar (Karar: 2022/350, 351, 352, 353, 354) –– Ekol Servis Araçları Yönetmeliğinde Fark Yapılmasına Dair Talimatname –– Ulusal Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Taşınır Mal Yönetmeliği –– Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Eşit Artış Oranları Hakkında Deklarasyon –– Esas Mahkemesinin 21/4/2022 Tarihli ve E: 2021/71, K: 2022/53 Sınırlanmış Kararı –– Kanunuesasi Mahkemesinin 21/6/2022 Tarihli ve E: 2022/43, K: 2022/81 Mahdut Kararı –– Kanunuesasi Mahkemesinin 14/4/2022 Günlü ve 2019/14617 Müracaat Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 11/5/2022 Günlü ve 2018/6711 Müracaat Numaralı Kararı a – Karar İlânları b – Açık Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c – Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Mehabet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Share: