Resmi Gazete 3 Ağustos 2022 Çarşamba| Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete sayıları, herhangi bir periyot vatandaşlar vasıtasıyla yakından takip ediliyor. Teşri bölümü kanunları, yürütme ve yönetim bölümüne ilgili gelişmeler, karar bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan 3 Ağustos 2022 tarihli ve 31912 basit Resmi Gazete’nin ayrıntıları mahsus oldu. Evet 3 Ağustos 2022 Çarşamba Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünkü Resmi Ceride kararları… –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Nasıp Için Karar (Değişmeyen: 2022/344) –– Ulusal Terbiye Bakanlığı Hususi Tedris Kurumları Yönetmeliğinde Uymazlık Yapılmasına Dair Talimatname –– Uray Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Saf No: 2022/1) –– Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Im Güvenliği ve Denetimi:2022/12)’nde Farklılık Yapılmasına Dayalı Beyanat (Yapıt Güvenliği ve Denetimi: 2022/33) –– Esas Mahkemesinin 18/5/2022 Günlü ve 2019/4408 Müracaat Numaralı Kararı –– Temel Mahkemesinin 10/5/2022 Günlü ve 2018/36169 Referans Numaralı Kararı –– Esas Mahkemesinin 25/5/2022 Tarihli ve 2017/33714 Referans Numaralı Kararı –– Yargıtay 2, 3 ve 11. Ünsiyet Dairelerine Ilgili Kararlar a – Şiddet İlânları b – Müzayede, Tenkis ve İhale İlânları c – Türlü İlânlar – T.C. Forma Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Fehamet İç Istikraz Senetlerinin Günlük Değerleri.
Share: