PTT personel alımı ne devir? 2022 PTT personel alımı başvuru tarihleri ve şartları

Posta ve Makara Teşkilatı Umumi Müdürlüğü (PTT) personel alımı üzere heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kamuda personel görünmek isteyenler, ”PTT personel alımı hangi zaman, başvuru şartları nelerdir?” sorularına karşılık arıyor. İşte konuya ait birlik detaylar… PTT personel alımına ilgilendiren kurumdan veya hükümet kanadından daha kesin bir izah yapılmadı. PTT personel alımına ait açıklama geldiğinde haberimizde düzlük alacaktır. PTT’de işe alınacaklarda aranılacak umumi şerait şu şekilde sıralanmıştır: a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sınırlanmış Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında düzlük alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler dünya koyulmak amacıyla Türk vatandaşı görünmek. b) On sekiz yaşını tamamlamış ve antre sınavının yapıldığı yılın aile ayının bir numara günü itibarıyla otuz şeş yaşından gün almamış almak. c) Kamu haklarından yasaklı düşmek. ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 çevrilmiş Türk Ukubet Kanununun 53 üncü maddesinde tamlanan süreler eski olsa bile; isteyerek işlenen ayrımsız suçtan dolayı şeş kamer veya henüz fazla süreyle mahpushane cezasına ya birlikte affa uğramış olsa da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı taksirat, zimmet, irtikâp, idrak, arakçılık, ayyarlık, düzmecilik, güveni kötüye istimal, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye ara bozuculuk kurca, edimin ifasına ara bozuculuk teşviş, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini tezkiye veya kaçakçılık, fuhuş, tensel saldırıda bulunma, çocukların eşeysel istismarı, cebren fuhuşa gönderme ika, cinsî dokunulmazlığa karşı taksirat, cinsel geveze, seksüel taciz, uyuşturucu yahut uyaran husus imal ve ticareti, suç gitmek için örgüt kurma, faizcilik suçlarından mahkûm olmamak. d) Esrar konu bağımlısı olmamak, işe alınmadan ilk kullandığı belirleme edilmiş ise işe müracaat yaptığı gündüz bakımından tedavisinin tamamlanmış olduğunu belgelendirmiş kalkmak. e) Askerlikle ilgisi rastlanmamak, askeriye çağına gelmemiş başlamak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş kalkmak. f) Engelli personel çalıştırılmasına ilgili mevzuat hükümleri saklı işlemez olmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında kesiksiz görev yapmasına bariyer olabilecek psikopati düşmek. g) Bambaşka çekicilik ve kuruluşlara karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü azalmak. ğ) Atanacağı hâlet üzere Yönetim Kurulu yoluyla belirlenen tahsil şartını taşımak. h) değme sosyal asayiş gelgel yahut kuruluşundan tekaüt olmamak.
Share: