Palavra balığı avcılığının desteklenmesi karşı değişmeyen Resmi Gazete’de

Ekosistemde dokuncalı kendisine tanıdık balon balığının azaltılmasının heveslendirme edilmesi için Resmi Gazete’de yeni benzeri değişmeyen yayınlandı. Kararla alay malay palavra balığının kuyruğunu getirene 5 lira olan ödeme 12,5 liraya yükseltildi. Bazı türleri üzere üstelik kıymet 2,5 teklik oldu. Ülkemizdeki denizlere ilgilendiren sıfır Kızıldeniz üzerinden ülkemize giriş fail, istilacı ve diğer Balık türlerine karşı dokuncalı olan balon balığının avlanmasının isteklendirme edilmesi amaçlanıyor. Balon balıklarının yemeden içmeden kuyrukları üzere ödeme yapılıyor. Palavra balığı bilcümle halde karaya çıkartılırsa ödeme yapılmayacak. Tutma kapsamında avcılığına müsaade sunulan ve avlanılan palavra balıklarının kuyruk kesimi, balıkçı gemilerinde âdem sağlığına riziko oluşturmayacak şartlar altında yapılacak. Avlanılan balon balıkları, etik bilimi kurallar çerçevesinde balığın kafasına yegâne seferde sertçe vurularak öldürülecek. Ölen palavra balıklarının pöçük yüzgeci yardımcı eldivenler kullanılarak pöçük sapından yapılacak kesi ile alınacak. Palavra balığının kuyruğu dışındaki kısmı karın bölümü yarılarak denize atılacak, hemen kuyruğu belirtilen noktalardan karaya çıkartılacak. Palavra balıkları kıyıya ayrımsız bahir mili mesafeden henüz mail noktalarda, koylarda, liman ve barınak içlerinde kesinlikle denize atılamayacak. Balıkçılar, avladıkları balon balıkları kuyruklarını karaya çıkartıp tasdik edinceye büyüklüğünde güzeşte süre içerisinde, ayrıksı balıklarla evet da ayrıksı balıkların kontak ettiği araç/gereçlerle angajman etmemeleri ve sızdırmaz torba yahut kapalı kaplarda taşınmaları üzerine lazım önlemleri almakla görevli olacak. Desteklemeler üzere lüzumlu kök, Nezaret tarımsal tutma bütçesinden karşılanır ve mukteza paranın aktarılmasını müteakip Vekâlet tarafından Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bankası aracılığı ile balıkçılara ödenecek. Değişmeyen kapsamında yapılan sübvansiyon ödemeleri amme kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan geçmiş, haciz/icra, temlik ve ayrımsız işler yapılmayacak. Palavra balığının ağılı etinden yağlık ticari değeri yoktur. Tetrodotoksin maddesi üretebilen bu balık, adale felci yaparak nefes darlığı yaratabilmekte, kan dolaşımı yetmezliğine kapalı ölümle sonuçlanabilen zehirlenme yaratabilmektedir.
Share: