Misvak kullanmanın bilinen 9 faydası

Misvağın faydaları haddinden fazla çok bilinmiyor ya birlikte misvak sıklıkla kullanılmıyor olsa üstelik icap manevi gerek bilimsel açıdan önemini göz ardı etmemekte yarar var. Hz. Peygamber (s.a.v),  yaşantısı boyunca ahenkli misvak kullanmış ve ümmetine misvak kullanmayı önermiştir. Sözlükte “tıpkısı şeyi ponzalamak” anlamındaki sevk (sivâk) kökünden türeyen misvâk (sivâk), dişlerin temizlenmesinde kullanılmak için alelumum erâk (salvadora persica) ağacından yapılan, ayrımsız ucu fırça şeklindeki çubuk parçasının adıdır. Sudan’birlikte bulunan, milâttan esbak devirlere ilişik ayrımsız diş üstünde yapılan incelemeler, misvak ağacının çokça bozuk dönemlerden beri kullanıldığını ortaya koymaktadır. Hz. Muhammed (s.a.v), yapılacak ibadetlerden önceki mergup misvakın saflık yönünden hayat dolu benzeri etki oluşturacağını ifade etmiş ve “Misvak kullanınız. Zahir misvak dudak amacıyla temizleyicidir.” buyurmuştur. Bu anlamda misvak ve misvakın faydalarına dayalı mukavim haddinden fazla hadis bulunmaktadır. Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Ümmetimi (yahut insanları) zora sokmaktan endişe etmeseydim, onlara herhangi bir salat vaktinde misvakla dişlerini temizlemelerini emrederdim.” (Buhârî) Hüzeyfe radıyallahu anh şöyle dedi: “Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan uyanınca misvakla dişlerini temizlerdi.” (Buhârî) Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi: “Tığ Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in misvakını ve abdest suyunu akşamdan hazırlardık. Tanrı onu, gecenin dilediği saatinde uyandırırdı. Hz. Delege uyanınca birden misvakla dişlerini temizler, abdest alır ve salat kılardı.” (Müslim)   Âişe radıyallahu anhâ’dan rivayet edildiğine bakarak Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Misvak çekmek ağzın saf kalmasına ve Rabbın razı olmasına sebeptir.” (Nesâî)    
Share: