Kollar amacıyla kıraat önerisi: Mart Twain’den Çalınan Yan

Yavru kitapları dahi yayınlanmaya devam ediyor. Çocuk okurların zevkle okuyacağı Çalınan Yan, şişman Amerikalı yazar Mark Twain’nin kollar amacıyla yazdığı eseridir. Mundi’nin kısaltılmış bala klasiklerini tıpkı araya getirdiği Mundi Çocuk Klasikleri serisi, gelişigüzel kamer eklenen kitaplarla genişlemeye bitmeme ediyor. Serinin akıbet kitabı Markka Twain’nin Tom ve Edward’ın ağır ezgi hikâyesini anlattığı Çalınan Taç. Dilencilik yaparak hayatını kazanmaya etkin Tom, çöllük tıpkı ailenin çocuğudur. Ona ikizi kadar mümasil ve benzeri dönme doğan Edward ise İngiltere’nin biricik veliaht prensidir. Birbirinden ayırmanın olanaksız olduğu bu iki yavru tıpkı bölüm karşılaşırlar ve hepten coşku amacıyla elbiselerini takas ederler. Prens peki çekici, dilenci ise asilzade bire bir prens. İşte hikâye hakeza başlar… İkisi bile kurallarını tek bilmedikleri bakir hayatlarında çeşit avantür yaşar. Çekici Tom bir prens olmanın, sorumluluklar ve görevler altında ezilmenin ne geçmek olduğunu, Prens Edward ise yoksulluğun ve sefaletin zorluklarını deneyim paha.
Share: