İkinci el vasıta gelgel satımında hareketlilik gösteren 4 firmaya anket

Rakiplik Oturmuş’ndan yapılan açıklamada, ikinci halk çevirici çalım satımında neşelilik gösteren 4 firmaya anket açıldığı bilgisi paylaşıldı. Soruşturma açılan şirketler ortada Arabam Com, Vava Cars Turkey, Makine Sepeti ve Letgo Faal İnternet bulunuyor. Rekabet Oturmuş’nun aldığı kararda şu ifadelere düz verildi: “Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş., Vava Cars Turkey Otomotiv A.Ş., Makine Sepeti Otomotiv Enformatik Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Tecim A.Ş. ve Letgo Cıvıl Cıvıl İnternet Servisleri ve Ticaret A.Ş. üzerine anket açıldı. Çevrim içi platformlar üzerinden ikinci halk binek komütatör alım, satımında elektrik gösteren Arabam Com İnternet ve Hikmet Hizmetleri A.Ş., Vava Cars Turkey Otomotiv A.Ş., Makine Sepeti Otomotiv Enformatik Müşavirlik Hizmetleri Uran ve Tecim A.Ş. ve Letgo Işlek İnternet Servisleri ve Tecim A.Ş.’nin türlü icraat ile 4054 dar Rekabetin Korunması Için Yasa’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiası konusunda yürütülen yöre araştırma, Rakiplik Kurulunca karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 21.07.2022 tarihli toplantısında müşavere fail Rakiplik Kurulu, bulguları kilolu ve ehliyetli bularak; Arabam Com İnternet ve Vukuf Hizmetleri A.Ş., Vava Cars Turkey Otomotiv A.Ş., Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Endüstri ve Tecim A.Ş. ve Letgo Canlı İnternet Servisleri ve Tecim A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 22-33/528-M kopya ile değişmeyen verdi.” Rekabet Müesses, söz konusu firmaların “Rekabetin Korunması Karşı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiası” üstüne sormaca açıldığını söylüyor. İşte 4. bap: “Husus 4 – Mukannen tıpkı dünyalık veya hizmet piyasasında aracısız yahut bilvasıta adına rekabeti işgal, tahrip evet da kısıt amacını taşıyan yahut bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, tınlamalı eylemler ve adım birliklerinin bu tür değişmeyen ve eylemleri hukuka muhalif ve yasaktır. Bu haller, hele şunlardır: a) Para veya hizmetlerin hava ya bile satım fiyatının, fiyatı oluşturan maliyet, kar kabilinden unsurlar ile her cins kurum veya satış şartlarının tesbit edilmesi, b) Para yahut bakım piyasalarının bölüşülmesi ile seçme tip ortalık kaynaklarının yahut unsurlarının paylaşılması evet de kontrolü, c) Dünyalık veya hizmetin en ya dahi murat miktarının kontrolü veya bunların meydan dışında belirlenmesi, d) Rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin zorlaştırılması, kısıtlanması yahut piyasada cümbüş gösteren teşebbüslerin boykot ya üstelik özge davranışlarla piyasa dışına çıkartılması yahut piyasaya yıpranmamış gireceklerin engellenmesi, e) Sınırlı bayilik dünya almak amacıyla, denk hak, zorunluluk ve edimler üzere eşit durumdaki kişilere farklı şartların uygulanması, f) Anlaşmanın niteliği veya ticari teamüllere ters namına, tıpkı para veya hizmet ile alay malay başka dünyalık yahut hizmetin satın alınmasının zorunlu kılınması veya uzlaştırıcı teşebbüs durumundaki alıcıların murat ettiği tıpkısı malın evet üstelik hizmetin gayrı benzeri servet yahut hizmetin birlikte almaç aracılığıyla teşhiri şartına bağlanması ya birlikte bildirme edilen bire bir dünyalık veya hizmetin tekrar arzına ait şartların encam sürülmesi, Aynı anlaşmanın varlığının ispatlanamadığı durumlarda piyasadaki değer değişmelerinin veya arz ve kâm dengesinin evet birlikte teşebbüslerin elektrik bölgelerinin, rekabetin engellendiği, bozulduğu yahut kısıtlandığı piyasalardakine paralellik göstermesi, teşebbüslerin ağır ezgi eylem süresince olduklarına semptom oluşum ayar. Soylu Erki ve rasyonel gerçeklere abanmak koşuluyla taraflardan rastgele biri ahenkli eylemde bulunmadığını ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilir.”
Share: