Hayvancılıkta ‘Sözleşmeli Besicilik’ dönemi

Ten ve Süt Kurumu ile 5 yıllık antant özne efsanevi yetiştiricilerine karkas ağırlığı 201-250 kilogram olanlara 2,5 TL/ kilogram, 251-300 kilogram arası olanlara 3,5 TL/ kilogram ve karkas ağırlığı 301 kilogram ve üzeri olan hayvanlara birlikte 5 TL/ kilo destekleme ödemesi yapılacak.

Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete’üstelik yayımlanarak yürürlüğe giren Kontratlı Besicilik Desteklemeleri kapsamında, üreticilere karkas ağırlığına bakarak yapılacak destek ödemeleri ve bunlara dair şartlar belirlendi. Laf ile ilgili tıpkı izah yapan Samsun İl Ekincilik ve Orman Müdürü İbrahim Akva, “Cumhur Reisi Kararı ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sözleşmeli Besicilik Desteklemeleri kararıyla alım satım ve karşılık garantisi sağlanan tümce yardımıyla işletmelerin aylak kapasitelerinin üretime kazandırılması, al ten üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanması, piyasanın düzenlenerek tüketicinin hava gücünün korunması ve mıhlı beslenmesinin desteklenmesi, işlek tedarik zinciri oluşturulması, hayvan başına verimin ve kırsalda istihdamın artırılması, üreticinin girdi tedarikinin önceleri planlanması ile fasıl amacıyla yaşıt tıpkı benzeri teşkil ettirilmesi amaçlanmıştır. Ülkenin ihtiyacı olan ürünlerin, cümle da gerekseme miktarı büyüklüğünde üretilmesine imkan sağlayacak aplikasyon ile getirilen olgunluk teşvik primi yardımıyla hareketli istif yönetimine ve hayvancılığın sürdürülebilirliğine yardım sağlanacak olup buna bakarak Vücut ve Benzin Kurumu ile 5 yıllık geçim özne yetiştiricilere ESK vasıtasıyla hazırlanacak icmaller karşılığında; karkas ağırlığı 201- 250 kilo olanlara 2,5 TL/ kg, 251 – 300 kilo arası olanlara 3,5 TL/ kilo ve karkas ağırlığı 301 kilo ve cisim olan hayvanlara da 5 TL/ kg terviç ödemesi yapılacaktır. Kesim şartları, yetiştiricilerin tespiti, karkas nitelik kriterlerinin belirlenmesi, duyurulması, uygulanması, takibi ve yaptırımların hesabına getirilmesi tekrar ESK eliyle strateji edilecektir. Barışma kapsamına alınacak hayvanların karkas ağırlıklarının sunu beş altı 201 kg olması gerekmekte olup antant özne beherglas üretici sunu fazla 200 temel sığır üzere desteklemeden faydalanabilecektir” dedi.

“Besin güvenliği milli meselemizdir”

Sürdürülebilir, hijyenik, metin ve kaliteli kırmızı et üretimi ile hem üreticinin hem da tüketicinin korunacağını rapor eden Müdür Sağlam, “Uygulamam ile oluşturulacak komisyonlar eliyle maaş maliyetler hesaplanacak ve belirlenen maliyete göre maraba refahı gözetilerek alım fiyatları güncellenecektir. Alım ve kıymet garantisi sunulan üreticiler, 5 almanak üretim planlaması yapabilecek ve böylelikle besiciler kazancını garanti altına alabilecektir. Yeniden, aplikasyon ile Deri ve Benzin Kurumu yoluyla gurur garantisi sunulan üreticiler, Kurumla imzaladığı besicilik sözleşmesinden her adalet kaybı yaşamadan tek taraflı çekilebilecek ve kırmızı ten piyasasının sunu arzu durumuna bakarak üreticilere erken evet de geç geçim primleri verilebilecektir. Kontratlı besicilik modeli ile sayın bakanımızın birlikte açıkladığı için; efsanevi sağlığı, refahı ve beslenmesi konularında üreticilere çiftliklerinde eğitimler verilecek olup vasıta sistemleri oluşturularak hayvanın besi süreçleri, hava ve itilaf takvimleri cümle üzerinden izlenebilecek. Sürdürülebilir, temiz, dimdik ve birinci sınıf al cilt üretimi ile hem üretici, hem üstelik bitiren korunacaktır. Uygulama kapsamında yapılacak ödemeler için zaruri köken ise Tarım ve Orman Bakanlığımızın Tarımsal Terviç bütçesinden sağlanacak. Bakanlığımız politikaları kapsamında yapılan düzenlemelerle, içinden geçtiğimiz toptan akse içre bütün üretim kaynaklarımızdan maksimal derecede yararlanma irademizi, sürdürülebilirlik ilkesini bile bulunmayan saymadan ortaya koymuş durumdayız. Besicilik üzere stratejik önceliği olan üretim alanları başta doğmak amacıyla, henüz evvel dahi defaatle vurguladığımız azık güvenliği milli meselemizdir. Bu bağlamda uygulanacak olan Kontratlı Besicilik eş aynı istihsal modeli olup domestik ve milli istihsal ilkesi ile hayata geçirilmiştir. Düzenlenen istihsal yardımıyla inşallah başta besicimiz, yanında bile mütemmim ve Türkiye’miz kazanacaktır. Berceste güzel olmasını diliyorum” diye konuştu. – SAMSUN

Share: