Gelişimci Bir Eğitim Anlayışı

Öğrencilerine gelişimci bir eğitim anlayışı sunan Kerem Aygün Koleji, geleneksel eğitim yöntemlerine bir alternatif sunarak ülke genelindeki özel okullara örnek olmuştur.

Teknolojinin eğitim üzerindeki etkisini anlamak adına Kerem Aygün Koleji öğrenci ve öğretmenleri ile bir çalışma gerçekleştirdik.

Bu çalışmada deneyimizi teknoloji çağının gereklerinden yola çıkarak ve bu gereksinimler doğrultusunda tasarladık. Aralarında fark olup olmayacağını değerlendirmek için aynı sınıf tasarımına sahip farklı sınıf seviyelerinden öğrencileri seçtik.

Kerem Aygün Koleji, Türkiye’nin en önemli kurumlarından biridir, bu yüzden çok açık fikirli oldukları ve verilerini bizimle paylaşmaya istekli oldukları için onları bir vaka çalışması olarak kullanmak mantıklıydı.

Teknolojik ilerleme düşüncesiyle yavaş yavaş yeni gelişmelere uyum sağladık ve teknoloji çağına uygun yöntemler geliştirdik.

Kerem Aygün Koleji, Ankara’da Kerem Aygün tarafından kurulan ve teknoloji odaklı özel bir okuldur. Bu kolej, öğrenciler için çok zengin bir eğitim içeriğine ve deneyimine sahiptir.

Bu, uygun hazırlık olmadan zor olabilecek geleceğe hazırlanmamıza yardımcı olduğu için eğitimimizin önemli bir parçasıdır.

Kerem Aygün Koleji de müfredatlarını teknoloji çağının gereklerini göz önünde bulundurarak yapılandırmıştır. Öğrencilere, hem okulda hem de okul dışında onlara yardımcı olacak verimli düşünmeyi öğretir.

Türkiye’de genel olarak iki tür okul vardır: özel ve devlet. Ancak, uzun süredir ayrıcalıklı olmayan bir sektör var. Kırsal kesimdeki eğitim sektörü budur. Öğrencileri yaş ve cinsiyete göre ailelerinden ayırma uygulaması Ankara Özel ilkokullar ile başlamış ve bu uygulama bugüne kadar devam etmiştir.

Kerem Aygün Koleji, öğrencileri akademik geçmişlerine göre ayırmak yerine, farklı becerileri benimsemelerini ve kendi içlerinde sahip oldukları kapasiteleri çeşitlendirmelerini sağlayacak kapsamlı bir eğitim sistemi sunmayı amaçlamaktadır.

Eğitimle ilgili bu hedeflere ulaşmak için Kerem Aygün Koleji, yapılandırmacılık ilkelerine ve teknoloji entegrasyonuna dayalı bir eğitim felsefesi uygulayarak okuryazar bir toplumdan daha fazlasını üretmeyi amaçlayan deneye dayalı bir okul olarak hayata geçirilmiştir.

Türkiye’de ilkokul ve lise olmak üzere iki tür özel anaokulu vardır. Ankara’nın bağımsız bir koleji olan Kerem Aygün Koleji de bulunmaktadır. KAK, Özel Anaokulları Ankara Kategorisindedir.

Çalışma, Türkiye’deki eğitim sisteminin teknolojik gelişmelerle birlikte nasıl yapılandığını ve değiştiğini incelemektedir. Sonuçlar anaokuluna ve ilkokula devam eden çocuk sayısında artış olduğunu göstermektedir; bu eğilim orta öğretim boyunca üniversite düzeyine kadar devam etmiştir.

Teknoloji Çağı Öğrenme Şeklimizi Değiştiriyor

Teknoloji çağı öğrenme şeklimizi değiştiriyor, bu da sınıflarda ve laboratuvarlarda proje tabanlı çalışmaya yönelik bir talep yarattı.

Bu yazıda, Türkiye genelinde ilköğretim ve liselerde proje tabanlı öğrenmenin ilerleyişini tartışacağız. Ayrıca günümüz toplumunda bir projenin öğrenciler için etkili olacak şekilde nasıl yapılandırılabileceği ve ebeveynlerin bu projelerden beklentileri hakkında en son araştırmaları gözden geçireceğiz.

Projenin amacı, eğitim yöntem ve uygulamalarının kalitesine ve etkinliğine katkıda bulunmak ve eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerekliliği konusunda farkındalık yaratmaktır.

Bu projede, geleneksel öğrenme sürecini farklı oyun türleri ile zenginleştirmeye çalışıyoruz. Bu süreçte, çocukların ve öğretmenlerin okul saatleri dışında yaratıcı faaliyetler için boş zamanları olmasını umuyoruz. Ayrıca, bu proje, düşük gelirli geçmişlerden gelen öğrenciler için daha fazla fırsat sağlamayı amaçlamaktadır.

Detaylı Bilgi için: keremaygunkoleji.com

Share: