Efes Selçuk Belediyesi, Içtimai Cinsiyet Eşitliği Çalıştayı’nda

Efes Selçuk Belediyesi Eşey Eşitliği İzleme Derneği  (CEİD) eliyle Ankara’da planlı Sosyal Eşey Eşitliği konulu çalıştaya katıldı.

Kısa adı CEİD olan Eşey Eşitliği İzleme Derneği aracılığıyla 9 ilde makbul ” Türkiye’de Delege Demokrasinin Güçlendirilmesi: Sosyal  Eşey Eşitliğinin İzlenmesi Projesi”  ile yerli yönetimlerin sosyal eşey eşitliğini güçlendirme hesabına yaptığı çalışmalar değerlendiriliyor. Efes Selçuk Belediyesi, uray meclisinden sâdır kararla Evcil Eşitlik Birimi kurulması ve Avrupa Yerli Yaşamda Eş Erkek Eşitliği Şartı’nı imzalaması dolayısıyla çalıştayda düzlük aldı.

Eşey Eşitliği İzleme Derneği tarafından planlı, Avrupa Birliği aracılığıyla akçalanmış edilen “Türkiye’de Elçi Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Seks Eşitliğinin İzlenmesi Projesi”nin amaçları beyninde yerel yönetimlerin siyaset ve çalışmalarıyla toplumsal cinsiyet eşitliğine sunduğu katkıları kovucuk altına alınması vadi alıyor.

Share: