Dokuncalı hayvanlardan tevakki etmek amacıyla okunacak Dualar

Seçkin haliyle, yaşantısıyla ve söyledikleriyle ümmetine sunu pir denk olan Hz. Elçi (s.a.v), ümmeti için baştan sona sıhhat düşünmüş, doğruya, güzelliğe atıf etmiştir. Hz. Delege (s.a.v) dokuncalı hayvanlardan tevakki etmek için şöyle buyurmuştur: “Ki tıpkısı yerde konaklar dahi sonraları Yarattıklarının şerrinden Alllah’ın tam kelimelerine (âyet, ön ad ve isimleri) sığınırım derse, konakladığı o yerden ayrılıncaya büyüklüğünde hiçbir şey ona beis vermez.” (Müslim, Zikir 54, 55. Aynca bk. Tirmizî, Daavât 40.) Ebû Hüreyre radıyallahu anh şöyle dedi: Bire Bir koca Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem’e gelerek: – Geri tün beni sokan akrep yüzünden ne iri acılar çektim, dedi. Resûl-i Ekrem da: – “Eğer akşam vakti eûzü bi-kelimâtillâhi’t-tâmmâti min şerri mâ halak: Yarattıklarının şerrinden Allah’ın mükemmel kelimelerine sığınırım, deseydin o sana engel vermezdi.” buyurdu. (Müslüman, Zikir 55. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Tıb 19;  İbni Mâce, Tıb 35)   Okunuşu: “Euzü bi kelimatillahit-tammati min şerri ma halak” Anlamı: “Yarattığı şeylerin şerrinden Allah’ın cemi olan kelimelerine sığınırım.”
Share: