Çorum, Antalya ve Artvin’de kâh taşınmazlar çabuk kamulaştırılacak

Çorum, Antalya ve Artvin’de ara sıra taşınmazların çabuk kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhur Reisi kararları, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna bakarak, Çorum’un Osmancık ilçesi Alfabe Mahallesi sınırları içerisinde düzlük alan ve 6306 az Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Için Kanun kapsamında belirlenen özel mülkiyete bahis taşınmazların, üzerlerindeki yapılarla birlikte alanın taş düşme riski altında bulunması, altyapı ihtiyaçlarının karşılanamaması, bire bir kısmının kazı bilimsel sit alanı içerisinde kalması ve mamure planında park alanı kendisine ayrılması sebebiyle Mekân, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı marifetiyle çabuk kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Antalya’nın Manavgat ilçesi Aşağıışıklar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 122 cezire, 111 parsel numaralı taşınmazın, bölgede meydana gelen orman yangını dolayısıyla ihtiyaç duyulan yapılaşmanın ivedilikle gerçekleştirilmesi üzere Şişko Ev İdaresi (TOKİ) Başkanlığı eliyle tez kamulaştırılmasına değişmeyen verildi.

Artvin’in Form ilçesi Seyitler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazen hususi mülkiyete konu taşınmazların, “100.000 Sosyal Basamak Projesi” kapsamında gerekseme duyulan yapılaşmanın ivedilikle sağlanması için TOKİ marifetiyle acele kamulaştırılması kararı makbuz.

Share: