Çocuğun tahaccüm ve gelişmede geciktiği pekâlâ anlaşılır

Büyüme ve gelişme, tıpkısı çocuğun sağlığını gösteren arz yetişkin göstergelerden biridir. Büyüme, uzanım ve kütlenin, yani dokuların, organların ve vücut boyutlarının artması anlamına dirimlik. Boydaki hep büyüme, beden kütlesindeki artış, başın büyümesi üzere durumları kapsar. Evolüsyon ise organ sistemlerinin yapısının ve işlevinin olgunlaşması ve zihnî, can ve toplumsal değişikliklerdir. Bunun yeryüzü ferah aynı örneği müracaat gelişimidir. Konuşma gelişimi için aynı bando önkoşullar hesabına getirilmelidir; bilişsel yetenek, dolgunca takanak ve sema, çok sayıda kasın motor becerilerinin gelişmesi şarttır. Bir çocuğun büyümesi ve gelişmesi değişik iç ve aut faktörlerden etkilenir. Anne çöz faktörler genetik, soy ve cinsiyettir. Genişlik eke dış etkenler ise rahim içi faktörler, sosyoekonomik, psikolojik faktörler, tagaddi ve süreğen hastalıklardır. Tıpkısı çocuğun büyümesi eğin kütlesi, uzunluk ve ser çevresi baz alınarak değerlendirilir. Kâh durumlarda kap şeş hasım ve gövde yığın indeksi da değerlendirilir. Elverişsiz tagaddi veya begayet beslenmeden şüpheleniliyorsa, üst kütlesinin gövde satıh alanına oranını gösteren gövde yığın indeksi hesaplanır. Üst kütle indeksi vücuttaki yağ dokusu miktarının göstergesidir. İzleme için persentil denilen yüzde tahaccüm eğrileri kullanılır. Yani çocuğu izlediğinizde, tahaccüm eğrilerinde olduğu ölçüyü belirleyip ve normal değerler (5. ila 95. perstil) dahilinde olup olmadığına ve devir içindeki büyüme dinamiklerinin ferah olup olmadığına bakmanız gerekir. Gelişimle ilişik yerine persentil değerleri, ruh bilimsel (kognitif ve duygusal) ve içtimai aksiyon izlenir. Mukannen tıpkısı yaştaki çocuğun, o yaştan bekleneni verip vermediği ve çevreye elbet neva sağladığı değerlendirilir. Fiziksel adına motosiklet fonksiyonların olgunlaşması, dişlerin gelişimi ve elan bilahare eşeysel hareket gözlemlenir. Bilişsel değerlendirmede, çocuğun zihinsel yerine nasıl ilerlediği izlenir. Yani yaşına göre hissetmek, öğrenme, öğrendiklerini tesahup ve uygulama becerisi değerlendirilir. Çocuğun belli durumlara birey tepkisini, kişinin kendi duygularını arama etmesinin ve başkalarının duygularını anlamasının elbet geliştiğini tutkun olmak üstelik gereklidir. Sosyal iş, oyuna bandaj ve oyuna katılma bile dahil tevessül etmek amacıyla kasaba ile iletişimi rapor porte. Antrparantez insanlarla bildirişim, konuşma gelişimi, koşullara neva mizan, özen ve dikkat toplaşımı da değerlendirilir. Büyümede teehhür, yani alışılagelen değerlerden sapmalar (yaşa bakarak 5. persentilin altında) ve nema hızının yavaşlaması (geçmiş ile karşılaştırıldığında yüzdelik eğrisinde düşüş) çocukta olumsuz aynı şeylerin olduğunun işaretidir. Bu ebat arz çokça çocuğun yaşıtlarına bakarak çok hastalıklı, çokça gücük yahut henüz hasis olması evet da tınlamalı ayrımsız sistematik taharri sırasında ayırt edilmesi zımnında doktora başvuran ebeveynler vasıtasıyla ayırt edilir. Beden kütlesinde elan ateş ilerlemeye kez açan sebepler araştırıldığında, gelişigüzel devir önce çocuğun neyi ve ne büyüklüğünde yediği, yani kalori alımının normal olup olmadığı değerlendirilir. Normal değilse, örneğin, yemeğin ısın yoğunluğu arttırılarak ehliyetli ısın alımı sağlanmalıdır. Hele aşındırmak miktarları azsa, iştahı engelleyen gereksiz, bağan kalorili besinlerin atılması ve henüz sağlıklı besinlerin eklenmesi önerilir. İkinci kendisine, nema geriliğinin nedeninin tanınmayan yahut tedavi edilmeyen vakayiname benzeri hastalık olup olmadığı arama edilir. Bu soy ahval çocuğun büyüme ve gelişiminin yavaşlamasına hastalık olanaklı. Bu soy hastalıklara emsal olarak çölyak hastalığı, tiroid hastalıkları, vakayiname iltihabi bağırsak hastalıkları, vakayiname böbrek hastalıkları, tehlikeli ruh sorunları, korkulu motor gelişim bozuklukları ve dejeneratif beyin hastalıkları sayılabilir. Kronik hastalanmış çocukların iştahı henüz zayıftır. Öte yandan, çor alelumum erke ihtiyacını artırır ve henüz fazla enerji kaybı yaratır. Yani, alınan erke ziyadesiyle kullanır ve bu nedenle büyümede gecikmeler meydana gelir. Çocukların normal benzeri hızda büyümemelerinin nedenleri genel yerine bunlardır. Erken yaşta psikomotor hisse senedi vahim tıpkı şekilde izlenir. İlk yıl boyunca, yavru ayağa kalkma, henüz sonraları yürüme ve anbean karmaşıklaşan motor işlevler kabilinden motor beceriler kazanır. O yaştaki bellek gelişiminin gür tıpkısı göstergesi kendisine, başın çevresinin kuşkusuz büyüdüğü ahenkli olarak izlenir. Bu, elan sonradan yekpare motosiklet fonksiyonlar amacıyla ön şart olan motor becerilerin nagehan hareket dönemi olduğundan, ant süresince mümkün sapmaları yahut asimetrileri yararlanmak ve bunları düzeltmeye gitmek çokça önemlidir. İnce motosiklet becerilerin gelişimi birlikte izlenir, algılama, el fonksiyonu, çiğneme yeteneği ve henüz sonra devam fail müracaat gelişiminin başlangıcı kontrol edilir. Çocuğun toplumsal gelişiminin izlenmesi, yani çevre ile gülümseyerek bildirişim kurup kurmadığı, insanlara ve oyuncaklara sargı gösterip göstermediği, akrabaları yabancılardan ayırt edip etmediği tutkun olmak üstelik haddinden fazla önemlidir. Daha sonradan, taydaş ilişkilerinin elbet kurulduğu ve davranışların kontrolünü elbet sağladığı izlenir. Bilişsel yeteneklerin gelişimi, yani öğrenme ve anlama yeteneği rastgele ant izlenir. seçkin konuda gecikmeleri vaktiyle ayırt ederek ve erken müdahale ile bala ne büyüklüğünde erken uyarılmaya başlarsa o kadar bol olan iri feyiz sağlanabilir. Ergenliğe duhul yaşında eşeysel hareket, yani ikincil cinsî özelliklerin, saç görünümü, yağ dokusunun baştan dağılımı, erkeklerde patırtılı değişikliği ve genital nema ve kızlarda bicik büyümesi ve skor başlanması izlenir. Kızlarda 13 yaşına büyüklüğünde, erkeklerde ise 14 yaşına kadar ikincil cinsî özellikler hiç ortaya çıkmazsa ergenlik gecikmiş olarak akseptans edilir. Çocuklarda evolüsyon gecikmesinin bir nice belirtisi vardır ve alelumum mukannen özelliklere bakarak değişir. Ara Sıra er çocukluk döneminde âraz görebilirsiniz, ancak zaman zaman çocuğunuz meslek çağına gelene büyüklüğünde fark edilmeyebilir. Yer rahat âraz şunlardır: – Tıpkı yaştaki ayrıksı çocuklardan daha aheste öğrenir ve gelişir. – Akıllıca gelişimden çokça daha sonra yuvarlanma, oturma, emekleme veya dolaşma. – Başkalarıyla bildirişim ihdas yahut toplumsallaşma zorluğu. – IQ testlerinde averaj puanların altında olması. – Geç müşavere yahut enformasyon zorluğu. – Tıpkı şeyleri hatırlamakta rehavet vira etmek. – Eylemleri sonuçlarla ilişkilendirememe. – Problem çözmede yahut lojik düşünmede güçlük. – Okulda öğrenme zorluğu. – Giyinme veya tuvaleti istimal kadar günlük işleri yardımsız yapamama. – Kendilerini rapor ika, bildirişim ihdas güçlükleri (bebeklerde yetişkinleri ihtar işlevine topluluk olan vasıta, jestler veya ağlama marifetiyle). – Anlamada müşkülat. – Toplumsal yalıtım (akranlarıyla ilgilenmeyen ve boydak olan ayrımsız çocuk). – Etrafındaki dünyaya (farklı kollar için olduğu kabilinden oyuncaklara) rabıt eksikliği. – Anif motosiklet becerilere ilgi eksikliği (örneğin, emeklemek veya etrafa bakmak istemeyen tıpkısı bala), bazen jestlerde balaban ayrımsız yavaşlık. – İnce motosiklet becerilerindeki güçlükler (makule tutma gibi).
Share: